Biggles 56

 

 

Reeks

: Biggles Pockets

Nummer

: 56

Uitgeverij

: Het Spectrum n.v.

Jaar

: 1965

Schrijver

: W.E. Johns

Titel

: Biggles en het luipaard-mysterie

Oorspr. titel

: Biggles and the leopards of Zinn

Tekeningen

: Studio Rowal

Bladzijden

: 159

Foto

:

Inhoud

: Overgenomen van de binnenkant:

Vele malen hadden bepaalde opdrachten Biggles naar Afrika gevoerd. Vele malen ook had hij er in direct levensgevaar verkeerd. Er was haast geen streek in dit onmetelijke werelddeel met zijn sterk constrasterende landschappen die Biggles niet uit eigen ervaring kende. Een onervaren Afrika-reiziger zou men hem dus nauwelijks kunnen noemen. Maar altijd weer zou Afrika ook Biggles voor verrassingen plaatsen. De ondoorgrondelijkheid van zijn bewoners, de eigenaardige sfeer van magie en demonen kunnen nog steeds een merkwaardige invloed op de stemming van de buitenstaander uitoefenen. Voor Biggles kwam daar nog bij dat zijn bezoeken aan dit werelddeel doorgaans een onaangename oorzaak hadden. Dat was nu ook het geval. Een gewetenloos individu had met allerlei sluwe trucs invloed gekregen op de stam van de Zinns. In ruil voor dynamiet liet hij hen bepaalde werkzaamheden opknappen die voor de buitenwereld geheim moesten blijven. Tot nog toe was iedereen die de euvele moed had gehad zijn neus in deze zaak te steken, door een kwaadaardige luipaard verslonden. Was het inderdaad mogelijk dat er een luipaard bestond die als een wrekende rechter optrad tegen ongewenste indringers? Het was aan Biggles, Ginger, Algy en Bertie om dit raadsel op te lossen. Maar ook nu zou Afrika niet voetstoots zijn geheimen prijsgeven....